El rigor en el plantejament, l’exigència en el treball, la formació personalitzada i la participació activa constitueixen el plantejament del centre privat en un entorn com l’actual en què el nivell de formació i de qualitat global és essencial per a l’exercici professional.

El centre es regeix pel principi educatiu de la pedagogia activa, la qual pren, des dels primers moments, els postulats de l’Escola Nova. Això implica un model d’educació integral que té en compte les necessitats socials, emocionals i físiques de l’infant, alhora que posa l’accent en una pedagogia integral, personalitzada i participativa, la qual es tradueix en una acció directa que contempla com a condicions ineludibles i irrenunciables el tracte personal i l’acompanyament individual.

L’escola té una identitat fortament arrelada en la catalanitat, potenciant aquesta consciència en l’alumne, el sentit de poble i el sentit de pertinença afectiva. En un context caracteritzat pel procés de globalització econòmica, política i lingüística, l’escola considera fonamental la potenciació de les identitats pròpies, entre les quals compta, òbviament, la catalana.

Pel seu caràcter d’entitat d’iniciativa social, basa la seva educació en el servei a la societat en la qual s’insereix, amb un marcat caràcter d’obertura social. Això últim es tradueix en la formació integral de les persones que en el futur en seran membres actius. Per tant, és fonamental desplegar en el si de l’escola la formació de l’esperit cívic i reforçar els valors democràtics i l’exercici de la llibertat responsable, així com la consciència crítica.
Amb aquests objectius volem garantir una educació global i un ensenyament de qualitat, actualitzat, eficient i
adequat als canvis tecnològics.