CLASSES EXTRAESCOLARS A ESCOLES

Desenvolupem els nostres programes formatius i les nostres classes amb l’objectiu de potenciar la vessant comunicativa de l’idioma estranger i així adquirir un domini fluid de l’idioma a través de jocs, dinàmiques de grup, conversa, i suport gramatical. No treballem amb llibres didàctics per alleugerir les classes, però sempre es farà un seguiment per garantir el correcte aprenentatge.

TALLERS DE MANUALITATS, DANSA I TEATRE

Per tal de completar les competències curriculars, oferim cursos d’entre una i tres hores setmanals en les següents matèries:

Arts and crafts: Curs de pintura, dibuix, papiroflèxia, manualitats, etc. en llengua estrangera. Totes les instruccions són en idioma estranger, així com el control, l’avaluació, el seguiment, etc. Els alumnes presenten, en acabar cada sessió, el que han treballat i els diversos passos que han anat fent.

Dancing: Curs de dansa clàssica, ball modern, funky i R&B amb instruccions en idioma estranger. Els alumnes escolten les cançons, les tradueixen i preparen el ball que serà representat per als pares posteriorment.

Theatre: Curs de teatre en el qual es treballa una obra (lectura, traducció i interpretació) en els idiomes estrangers.  Posteriorment es representarà davant dels pares.

Aquest programa tindrà la durada d’un curs escolar, és a dir, de setembre a juny. A final de curs, s’ofereix la possibilitat de presentar un show pels pares dissenyat per petits i grans, a més de poder sol·licitar certificats que acrediten el nivell i l’assistència als cursos.