Oferim intensius de llengua estrangera en horari de MATÍ I TARDA tot el mes de JULIOL, des del nivell INICIAL fins a nivell AVANÇAT. Són cursos de 40 HORES totals, 2 hores diàries de DILLUNS a DIVENDRES. Oferim la possibilitat d’escollir quantes setmanes es desitgen cursar!

També proposem cursos centrats en reforçar la llengua, a més de cursos de preparació per a aquelles persones interessades en presentar-se als EXAMENS OFICIALS de Cambridge (First Certificate i Advanced).

Són cursos molt dinàmics, participatius i on es poden atendre molt millor les particularitats de cada alumne/a i on cadascú pot reforçar les seves mancances individuals, ja que normalment són grups reduïts. Tot el material necessari serà proporcionat per l’acadèmia.

Al final d’aquest intensiu podreu obtenir un certificat de la vostra formació.

REFORÇ ESCOLAR

A l’estiu, després de finalitzar els curs escolar, a l’acadèmia també oferim un reforç escolar (des de la primària fins la secundària i batxillerat) enfocat a aquells alumnes que han de reforçar alguna de les assignatures que han quedat penjades, o bé per aquells alumnes interessats en avançar matèries per al curs vinent.

Entenem que és un curs d’estiu i per aquesta raó les classes són més dinàmiques i participatives. Poden ser classes individuals o en grup, i la seva durada varia segons les necessitats de cadascú.