20 consells per tenir un bon inici de curs

Estimades famílies, donem per començat oficialment un nou curs ple de nous reptes, de noves oportunitats; amb ganes de millorar i d’assolir nous objectius. Com sempre, quan comencem un nou curs escolar, tenim pors; aquella emoció dels primers dies com a infant o com a pare/mare impossibles de controlar ens recorre el cos. El professorat no és menys, i també sentim els nervis dels primers dies que a la vegada són positius i negatius. Per això de persones a persones, elaborem uns petits consells per a tots (alumnes, pares i mares, però també professors i professores) per tal de tenir tots un bon inici de curs:

 • Comencem per adaptar-nos a un nou curs, una nova classe; nous companys i companyes. Per una banda, els adults tornem a lafeina després d’un mes de vacances i ja ens costa tornar-hi, imaginem-nos el que deu ser pels nostres fills/es tornar a una nova rutina, una nova escola, una nova mestra, i nous objectius. Acompanyem-los en els seus primers dies, fem-nos partícips del que succeeix a les primeres classes, dels nous canvis, etc.
 • Instaurar una bona rutina. Un cop tornem a les aules, és important dedicar una estona a elaborar un bon horari per marcar-nos bé les nostres rutines, no només a l’aula sinó també per marcar les estones que hi dediquem a casa, a l’estudi, als amics, a la família, a nosaltres mateixos.
 • A cada nou curs, trobem noves responsabilitats i nous objectius a assolir. Consultem amb els pediatres o amb els mateixos professors/es. Un  cop tinguem clar de que poden ser capaç els nostres petits, ajudem-los a complir aquestes metes. Facilitem (que no fem), acompanyem-los sempre en els seus nous reptes poc a poc. Però molt important, no demanem més del que poden fer, ni tampoc acabem fent allò que haurien de fer per tal d’anar més ràpid o per dir: “ja ho faran més tard”. Dediquem-hi temps.
 • Comunicació efectiva i afectiva. Una de les principals maneres de ser capaços d’arribar als infants és tenir un canal comunicatiu obert i on poder parlar d’una manera còmoda, és a dir, no alçar la veu més del necessari, parlar amb respecte i saber escoltar, d’aquesta manera el missatge que volem transmetre arribarà. 
 • Treballem tots la paciència. Respirem molt i procurem gestionar els conflictes amb serenitat (pares / mares / professors / alumnes/ fills i filles). Però gestionem-los, comuniquem-nos tots molt i no ens carreguem de petites coses. Tenir una conversa fluïda, un diàleg constant entre tots.
 • Buscar la comunicació amb els professors. Moltes vegades tenim el costum de només comunicar als mestres quan ha aparegut un problema per gestionar o quan els resultats que trobem no són els que esperàvem. Hem de fomentar que la comunicació no només es doni quan hi ha un detonant negatiu, no està de més acostar-se de tant en tant per les escoles i els extraescolars i deixar-nos veure com a pares i preguntar un simple… tot bé avui? 
 • Tota informació que ens arribi és significativa. Des de que la seva amiga avui no ha jugat amb ell/a a l’hora del pati fins a que a la mestra li ha caigut la pintura a sobre i s’ha tacat la bata. El més important és quan la informació no ens arriba, en aquest moment sobretot és quan ens hem d’acostar a parlar amb qui està sent responsable del nostre petit i assegurar que tot va bé. 
 • No desautoritzar els centres escolars o extraescolars. Si detectem alguna incoherència que com a pares no compartim abans de comunicar el nostre descontent directament als infants hauríem de parlar amb els responsables i arribar a un consens per a solucionar el possible problema. 
 • D’igual manera, molt important, recordem que respectar als professors i professores, i valorar la seva feina amb els fills/es i ensenyar-los a tenir-ne cura, farà que no només valorin al seu mestre, sinó també a crear un ambient de respecte en general.
 • Els hàbits d’estudis són fonamentals des de l’inici de curs. És part tant, important consensuar un espai, un temps, unes hores, uns dies que li dedicarem a l’estudi, i allò que es vol estudiar o repassar, amb ajuda o sense dels pares/mares.
 • Acompanyar als nois i noies en les activitats del dia a dia. Hem de fer un bon seguiment que no interrogatori (important!); preocupar-nos de saber la seva satisfacció, ajudar-los a recordar quins són els hàbits d’entrades i sortides, a recordar les pautes. Quan més en sabem i ens comuniquem amb ells/elles millor instaurarem un bon diàleg a les cases. Expliquem-los què fem nosaltres en el nostre dia a dia, i creem aquest vincle que els donarà seguretat i estabilitat emocional.
 • Comunicació entre progenitors per fomentar una estabilitat emocional en els nostres fills/es, i un acompanyament estable i constant en l’infant.
 • Implicació amb l’aprenentatge preguntant què puc fer jo / com puc fer seguiment a casa, en què puc ajudar
 • Assegurar-nos de que no tot és estudiar a casa, ni a escola; i compartir algun temps per a  jocs en família: siguin puzles amb els petits, jocs dinàmics dins o fora de casa, jocs de cartes, etc. Depenent de les edats dels nostres fills/es, dedicar temps a unes coses o altres, però és important tenir un temps lúdic. No només a les cases, sinó també a les aules. Els mestres també hem de pensar en jocs dinàmics, activitats lúdiques, diferents a les classes on impartir contingut i enriquir així les relacions amb els alumnes.
 • D’igual manera, cal tenir també temps lliures, temps per dedicar-lo al que més ens agradi, o al que ens convingui. Dins de les nostres rutines instaurades que esmentàvem abans, cal també pensar en aquest temps lliure i ocupar-lo amb el que ens calgui en cada moment: veure els amics, jugar amb els veïns, sortir amb la bici, veure la televisió, seure a parlar o a mirar les flors… 
 • I d’aquesta manera, no oblidar el temps per avorrir-se. Aquest temps que cada vegada més oblidem que els nostres fills/ filles necessiten. Avui en dia no fem més que buscar noves maneres per estimular-los constantment, quan el que necessiten, realment, és temps on ells s’avorreixin i així fomentem la cerca dels seus propis gustos, de les seves prioritats, i posteriorment, ells així trobaran els seus hobbies a la vida.
 • Els Extraescolars (esports, dansa, música, idiomes…) són totes aquelles activitats que fan per voluntat pròpia o imposada després de la seva jornada a escola. No oblidem que és important que després d’estudiar durant 8 hores, haurien de ser ells i elles qui poguessin  escollir. Que no facin només aquelles activitats que els progenitors volem per a ells/elles.
 • Motivació, per fomentar la motivació dels nostres petits hauríem de fer-los veure que tot allò que fan té una finalitat, ja sigui amb les matèries de l’escola o bé els extraescolars. Hauríem de fer entendre amb paraules que ells comprenguin que de tot hi ha un enriquiment personal que els farà créixer com a persones. Recordes quan no sabies escriure? Mira que bé ho fas ara.
 • Participar de les activitats que fomenta l’escola i/o els extraescolars. Es bonic poder involucrar-nos en els espais on els nostres fills/es estan creixent i ensenyar-los a ells que de l’espai d’aprenentatge també hi ha alternatives que ens poden fer aprendre amb els nostres pares d’una manera més lúdica. 
 • Predicar amb l’exemple: si volem que llegeixin, llegir amb ells; si volem que no vegin tant la televisió, no estar nosaltres mirant la televisió; si volem que ens ajudin amb les tasques de casa, que ens vegin fer-ho i participar en elles. Però també en quant a conducte: mirem de tenir bons hàbits, controlar les nostres contestacions al carrer, respectar el nostre entorn, etc. Al cap i a la fi, som un model per totes les noves generacions- pares, mares i professorat.
 • No crear expectatives en els nostres fills molt altes, sinó adequades a les personetes que tenim a les nostres cases. A les mans tant dels mestres, com de les famílies està el fomentar que arribin a les seves màximes possibilitats, però mai hauríem de voler fer-los arribar on tots arriben de la manera que tots arriben, ens hem de molestar en crear i conèixer totes les alternatives que els nostres petits mereixen. 
 • El descans i dormir un mínim de 8 hores és vital ens els nostres fills. Així com procurar tenir una habitació agradable on dormir, fresca i recollida.
 • Tenir una dieta equilibrada és molt important per tothom. Per això és important adquirir uns hàbits i consultar la piràmide alimentaria i elaborar així un menú equilibrat per a tothom. I sobretot predicar amb l’exemple. 
 • Donar seguretat. Facilitant el material que cal portar i revisant amb ells el que cal portar cada dia. Es una bona idea tenir un horari a la vista de tothom on cadascú veu que la resta de membres de la família tenen tasques i responsabilitats, que tots podem estar cansats i tots ens hem de fer càrrec de tenir el xandall preparat, els deures fets… 
 • Fomentar la creativitat, no pot haver res insignificant per molt que a nosaltres ens ho sembli, hem de deixar que els infants flueixin i el dibuix més insignificant o la manualitat menys intel·ligible per a nosaltres pot portar un missatge del que el nostre petit pot arribar a ser. 
Meeting Point team 2019-2020

Esperem que aquests consells en ajudin a tots, i puguem tots gaudir d’un nou curs ple de somriures, de noves i bones experiències; que ens enriqueixi a tots una mica més a cada pas que fem. 

Molta sort a tots i donem el curs per inaugurat!